Hoe werkt het?

Het proces is heel eenvoudig: allereerst stuurt u (een gedeelte van) uw manuscript, een hoofdstuk of een los verhaal naar info@manuscriptbegeleiding.nl. De redacteur zal contact met u opnemen en bespreken welk gedeelte van uw manuscript geredigeerd moet worden.

Wat houdt het redigeren in?
De redacteur zal:

  1. simpele correcties doorvoeren.
  2. voorstellen doen voor het herschrijven van zinnen.
  3. aangeven wanneer er onlogische formuleringen in de tekst staan.
  4. op interpunctie controleren.
  5. kijken of opbouw van de tekst binnen de alinea’s logisch is.
  6. het juiste ritme in de tekst proberen te vinden door middel van voorstellen voor het omgooien van de woordvolgorde of het schrappen of toevoegen van tekst.
  7. correcties doorvoeren of feedback geven op macroniveau van de tekst (alinea’s die verplaatst moeten worden/ aangeven of informatie op een andere plek vrijgegeven hoort te worden of hoort te staan, et cetera).

De tekst mét correcties en feedback wordt teruggestuurd in een Word- of Writer-document, waarin de correcties zichtbaar zijn gemaakt met de redigeerfunctie en/of commentaarballonnetjes, of uitgeschreven feedback in het manuscript.

Met deze opmerkingen moet de schrijver zelf aan de slag. Correcties kunnen doorgevoerd of verworpen worden. En uiteraard hoeft niet alle feedback nageleefd te worden. De opmerkingen bij de tekst zijn enkel ter illustratie van andere mogelijkheden om de tekst beter te maken zodat er een sterker manuscript, verhaal of hoofdstuk uit voorkomt.

Lees verder: Tarieven