Wie zijn wij?

Manuscriptbegeleiding.nl is een klein, aan Uitgeverij Karaat gelieerd redactiebureau . Omdat de redactie vaak de vraag krijgt wat er schort aan een afgewezen manuscript, en omdat de uitgevers de tijd missen om aspirant-schrijvers daar goed antwoord op te geven, hebben we besloten om een extra service aan te bieden.

Elke aspirant-schrijver (ook als het manuscript nog niet bij Uitgeverij Karaat is ingestuurd) kan hier de eerste pagina’s, een eerste hoofdstuk of een los verhaal professioneel laten redigeren (corrigeren, bewerken en/of van redactionele feedback laten voorzien). Omdat redactiewerk zowel voor de schrijver als voor de redacteur tijdrovend en kostbaar is, kunnen we in eerste instantie geen hele manuscripten accepteren. Ons voorstel is om te beginnen met minimaal 1000 en maximaal 6000 woorden. Aan de hand van de teruggestuurde tekst kan de (aspirant-)schrijver vervolgens zien waar er nog verbetering mogelijk is bij het manuscript en zelf verder werken een nieuwe versie.

Mocht na afloop de schrijver het hele manuscript onder handen willen laten nemen en de redacteur heeft er tijd voor, behoort een vervolgopdracht tot de mogelijkheden.

Lees verder: hoe werkt het?